När du behöver löntagarkonsult: 076-829 54 34

När företaget förändrar är vi din arbetstagarkonsult (löntagarkonsult)

Vi har en unik erfarenhet av att arbeta som arbetstagarkonsult. Arbetstagarkonsult kallas även löntagarkonsult. Vårt arbetssätt baserat på professionalism och dialog är uppskattat både av de fackliga företrädarna och företaget. 
Enligt avtal på arbetsmarknaden kan lokala fackliga organisationer använda särskilt expertstöd (arbetstagarkonsult) när företagen förändrar sin verksamhet.(Läs mer om utvecklingsavtalet)
Som arbetstagarkonsult  arbetar vi på fackets uppdrag.
Vi analyserar exempelvis nedläggning, neddragning, omorganisation, outsourcing, flytt av verksamhet. Det är förändringar som kan innebära både övertalighet och förändrade arbetsförhållanden för de anställda. Vi kan även visa på alternativa lösningar.

Checklista: Anlita arbetstagarkonsult

Att anlita en arbetstagarkonsult är en egen karaktär. Vi har därför tagit fram en
Checklista om hur det går till att anlita en arbetstagartagarkonsult (löntagarkonsult). Den består av följande punkter:

 • Vad är problemet - vad behöver vi stöd/hjälp med
 • Tid är en viktig faktor
 • Initiativet ligger hos facket
 • Informera arbetsgivaren om avsikt
 • Välja konsult
 • Formulera uppdrag
 • Omfattning och tid
 • Viktigt med förankring hos företaget
 • Flera fackliga organisationer
 • Flera orter
 • Skapa en styrgrupp
 • Starta upp uppdraget
 • Var kan du läsa mer
Du kan alltid ringa oss på 076-829 54 34 för en mer personlig rådgivning.

När används arbetstagar-konsult?

En löntagarkonsult kan anlitas av de lokala facken när företagets ledning planerar eller föreslår att genomföra en förändring. Här är några exempel på förändringar när vi anlitats.

 • Nedläggning av  verksamhet
 • Neddragning av verksamhet
 • Koncentrera till färre orter
 • Omorganisation
 • Rationaliseringspaket 
 • Flytt till lågkostnadsland
 • Outsourcing av tillverkning
 • Outsourcing av IT, HR, Ekonomi
 • Försäljning av dotterbolag
 • Införande av nytt verksamhetssystem
 • Konsekvenser av företagets strategi 
 • Verksamhet behöver nya ägare

Nytta med arbetstagar-konsult

När företag förändras har fackliga företrädare  att ta ställning till svåra beslut. Besluten är ofta av karaktären att konsekvensen för medlemmarna och företaget är betydande. En arbetstagarkonsult är då ett bra stöd.
Stödet har sin fördel i att säkerställa och förstå företagets underlag bättre. Det gör det både lättare att acceptera nödvändiga beslut och att när det behövs kunna påverka och visa på andra vägar. 
En vanlig fråga är om beslut ändras efter det att en arbetstagarkonsult anlitats. Erfarenhet och utvärderingar visar att i ungefär hälften av uppdragen förändras någon del av  beslut eller genomförandet. 
En vanlig effekt som både fack och företag lyfter fram är att processen skärps och förbättras när arbetstagarkonsult används. Läs mer om postiva effekter av att arbetstagarkonsult anlitas.

Vi är arbetstagar-konsulter

Vår arbetstagarkonsult (löntagarkonsult) är Nils-Åke "Nisse" Carlsson. Han är erfaren. 
Nisse är unik i sin kompetens i att under över  30 år analyserat, ansvarat och genomfört olika förändringar i organisationer och företag.
Hans mångåriga erfarenhet av fackliga organisationer som Metall, Sif och Unionen i kombination av att varit både utredare, analytiker och chef ger en unik förmåga att förstå det aktuella problemet och att se lösningar. Läs mer

 

Exempel på våra uppdrag


Vår arbetstagarkonsult Nils-Åke "Nisse" Carlsson har genomfört över 150 uppdrag inom exempelvis Flyg-, Fordons-, Industri-,
IT- , Livsmedels-, Läkemedels- och Tjänste-sektorn.
Frågeställningar har varit exempelvis: ägarförändringar, produktionsförändringar, förändringar av teknisk utveckling, HR och ekonomiadministration, flytt av verksamhet, outsourcing, försäljning, omstrukturering, neddragning och nedläggning.
Exempel på företag är Ericsson, Volvo, Visma, IBM, ABB, DN, Sandvik, Boxholm Stål, Orica. 
Läs mer