Om Cen Consulting AB

Cen Consulting AB:s huvudverksamhet är att vara arbetstagarkonsult. Grundkompetensen är frågeställningar runt förändringar i företag och organisationer.
Inriktningen är att endast ha seniora konsulter. Idag är bolagets konsult Nils-Åke Carlsson. Vid behov samverkar vi med konsulter i vårt nätverk.


Cen Consulting bildades år 2000.
Bolaget innehar F-Skattsedel

Vi som jobbar här är Milla och Nils-Åke (Nisse)

Vår verksamhet

Vi är arbetstagarkonsulter

Vår Vision

Vi vill bidra till bättre företag där medarbetare utvecklas och har en trygg anställning.

Vår värdegrund

Våra uppdrag ska kännetecknas av professionalism. Arbetet ska alltid utgå utifrån uppdrags-givaren. Känslan efter att arbetat med oss ska vara att man fick mer än vad förväntningen var.
 
Intentionen ska alltid vara att bidra till att uppdragsgivaren stärker sin egen förmåga
 
Både företaget och de fackliga organisationerna ska i efterhand uppleva att uppdraget utförts professionellt och bidragit till utveckling.

Ledning

Cen Consulting AB ägs av företagets konsult Nils-Åke Carlsson.
Han fungerar även som VD.