Vad är nyttan med arbetstagarkonsult

När företag förändras har Fackliga företrädare att ta ställning till svåra beslut. Besluten är ofta av karaktären att konsekvensen för medlemmarna och företaget är betydande. I sådana situationer är det ett bra stöd att anlita en arbetstagarkonsult.

Stödet har sin fördel i att säkerställa och förstå företagets underlag bättre. Det gör det både lättare att acceptera nödvändiga beslut och att när det behövs kunna påverka och visa på andra lösningar. 
En vanlig fråga är om beslut ändras efter det att en arbetstagarkonsult anlitats. Vår erfarenhet är att i ungefär hälften av uppdragen förändras någon del av  beslut eller i genomförandet. 
En vanlig effekt som både fack och företag lyfter fram är att processen skärps och förbättras när arbetstagarkonsult används.

Exempel där beslutet blivit annorlunda
 

Det finns flera exempel där det ursprungliga förslaget ändrats på ett sätt som  varit positiv för medarbetarna och företaget. I den process där fack, företag och arbetstagarkonsult deltagit har nya perspektiv medfört att företaget tagit ett förändrat beslut. Här är några exempel där Nils-Åke Carlsson medverkat som arbetstagarkonsult. 

 • Ericsson i Hudviksvall
Ericsson hade aviserat nedläggning av verksamheten i Hudviksval och 318 skulle förlora skulle förlora sina arbeten. En lösning där Hexatronic tog över delar av verksamheten blev det slutgiltiga beslutet.
Runt 100 anställda fick anställning och idag är man runt 165. Läs mer
 • Steeltec Boxholm Stål
Steeltec skulle år 2016 lägga ned hela sin verksamhet i Boxholm. Ett alternativ utarbetades i vilket Boxholm blev det nordiska logistikcentret. En relativt stor andel av de anställda kunde vara kvar.Läs mer.
 • ABB i Piteå
ABB skulle flytta verksamheten från Piteå till Polen. 
Koncernen ändrade sitt beslut till att vara kvar i Piteå. Ett inslag i förändringen var dialog mellan företagets ledning och de fackliga organisationerna. Läs mer
 • Orica Mining i Gyttorp
Orica skulle flytta sitt svenska huvudkontor från Gyttorp. Inriktningen kom att ändras till att kontoret blev kvar. Läs mer
 • Tenneco i Vittaryd
Tenneco lade ned sin verksamhet i Vittaryd. En lösning kom till där platschef och produktionschef tog över en del av verksamhet. Nära 30 anställda kunde börja i den nya verksamheten. Läs mer
 • Mediaföretag
Ett större Medieföretag genomförde en omorganisation och rationalisering. 
Förhandlingarna efter konsultinsats upplevdes gå bättre.
 • Outsourcing av ekonomifunktioner
En större industrikoncern avsåg outsourca en större andel av ekonomi- och redovisning. Efter riskanlys beslöt sig koncernen för att avstå från denna större förändring.

Arbetstagarkonsult bra för relationen mellan fack och företag.

Vår erfarenhet är att anlitandet av arbetstagarkonsult ofta ger flera positiva effekter.

Några sådana effekter är:

 • Utvecklar de fackliga företrädarna
 • Dialogen mellan fack och företag förbättras
 • Reflektion kvalitetsäkrar
 • Skapar trygghet i svåra processer
 • Förhandlingarna efter blir bättre
 • Uppmärksammar andra problem i företaget
 • Ser andra möjligheter
 • Behöver en oberoende för att kunna gå vidare
 • Kvalitetssäkrar beslut och underlag
 • Förbättrar genomförandet

Läs även mer under fliken "vilken nytta har företaget  av en arbetstagarkonsult"