Erfarenhet av över 150 uppdrag

Nils-Åke Carlsson har genomfört över 150 uppdrag inom exempelvis Flyg-, Fordons-, Industri-, IT-, Livsmedels-, Läkemedels- och Tjänstesektorn. Frågeställningar har varit exempelvis: ägarförändringar, produktionsförändringar, förändringar av teknisk utveckling, HR och ekonomiadministration, flytt av verksamhet, outsourcing, försäljning, omstrukturering, neddragning och nedläggning.

Referenser lämnas gärna

Vi har valt att inte lägga ut enskilda referenser på vår hemsida.
Ring gärna till oss så kan vi ge er referenser från:

 • Olika fackliga representanter från berörda företag och från facken centralt.  Vi har erfarenhet av att arbeta med de flesta fackliga organisationerna på arbetsmarknaden.
 • Företagsrepresentanter

Exempel på uppdrag

Nedläggning

Ett företag ville lägga ned sin verksamhet i Sverige. Facken och lokala företagsledningen ville att konsulten utarbetade ett förslag där företaget med bättre ekonomi kunde vara kvar på orten.

Flytt av verksamhet

Ett företag ville flytta delar av sin produktion till Polen. Innebar att vissa produkter skulle tillverkas i Polen i stället för på den svenska produktionsorten. Facken ville se om det var bra för ekonomi och försäljning.

Outsourcing II

Ett företag vill lägga ut en stödfunktion till produktion till ett externt företag. Facken ville ha en analys av underlag och förstå om det fanns ekononomi i förslaget.

Outsourcing I

Ett företag ville outsourca delar av ekonomi- och HR till externt företag. Facken ville ha en analys av både det företagsekonomiska i affären och den aktuella köparen.
 

Rationaliseringsprogram

Ett större företag lade ett förslag om att spara x miljoner kronor. Förslaget baserades både på en förändrad organisation och en rad åtgärder som skulle öka effektiviteten. Facken ville ha både en granskning av underlag och stöd.

Omstrukturering

Ett företag hade ett förslag där verksamhet skulle flyttas om mellan tre verksamhetsorter.
Facken ville ha en analys av det rationella och underlagens ekonomi.

Strategi och konsekvens

Ett företag hade utarbetat en ny strategi. Fackliga organisatiorna ville ha en översyn av hur den skulle påverka verksamheten i Sverige. Uppdraget berörde både flera tjänstemanna-funktioner och produktion.

Ny ägare för del av verksamhet

Företag hade en önskan om att sälja av en del av företagets verksamhet.
Facken ville ha en analys av de potentiala köparna.
 

Ny organisation

Företaget föreslog en ny organisation. Facken ville ha en analys av företagets underlag för att både bättre förstå varför och om det fanns andra sätt att uppnå bättre effekter.

Exempel på kunder

Industriföretag

 • Volvo
 • Sandvik
 • Husqvarna
 • SSAB
 • Holmen Paper
 • Autoliv

Tjänsteföretag

 • Nova Airlines
 • Visma
 • Svenska Spel
 • Unionen
 • Aditro
 • Volvia

Utlandsägda företag

 • Toyota
 • Carlsberg
 • Orica Mining
 • Tenneco
 • Cargotec
 • Bombardier

IT och Media

 • IBM
 • Ericsson
 • Cap Gemini
 • Volvo IT
 • Dagens Nyheter
 • UNT

Några goda exempel

En vanlig fråga är om beslut ändras efter det att en arbetstagarkonsult anlitats. Erfarenhet visar att i ungefär hälften av uppdragen förändras någon del av  beslut eller genomförandet. Här kan du läsa mer om några goda exempel: Läs mer