När kan arbetstagarkonsult anlitas

De lokala fackliga organisationerna har möjligheten att använda en arbetstagarkonsult (även kallad löntagarkonsult).
I dagens företag sker förändringar av olika slag. Dialogen mellan ledning och de fackliga organisationerna är en central del i att få olika förändringar att både bli av med bra kvalitet och att genomföras i en önskvärd takt.
Möjligheten att anlita en arbetstagarkonsult ska därför ses som ett verktyg att få denna process så bra som möjligt.
De fackliga kan vid förändringar i förhandligar med företaget begära att få anlita en konsult. 

Vad är en  Arbetstagarkonsult

Arbetstagarkonsult kallas ofta för löntagarkonsult. Det är dock samma sak.
En arbetstagarkonsult är ett expertstöd för de lokala fackliga organisationerna. Arbetstagarkonsulten kan anlitas när facken behöver hjälp med en  företagsekonomisk analys eller/och organisationsanalys.
Arbetstagarkonsulten kan även användas till att söka andra eller kompletterande lösningar till företagets problem.

Vad säger utvecklingsavtalet

Regelverket för anlitande av löntagarkonsult finns i utvecklingsavtalet. (tecknat mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO)
Enligt utvecklingsavtalet har de fackliga organisationerna i företag med mer än 50 anställda rätt att anlita en löntagarkonsult på arbetsgivarens bekostnad vid förändringar av väsentlig betydelse för företagets ekonomi och för de anställdas sysselsättning.
Förändingen behöver ej beröra alla anställda.
Om de lokala parterna är ense kan löntagarkonsult även anlitas i företag med färre anställda.
Läs mer här

Exempel på när löntagarkonsult har anlitats

En löntagarkonsult kan anlitas av de lokala facken när företagets ledning planerar eller föreslår att genomföra en förändring. Här är några exempel när löntagarkonsult anlitats.

 • Företag planerar att lägga ned hela eller delar av en verksamhet.
 • Företag planerar att koncentrera verksamhet till färre orter.
 • En omorganisation.
 • Ett rationaliseringspaket föreslås genomföras.
 • Flytt av verksamhet till lågkostnadsland.
 • Outsourcing: utläggning av verksamhet till externt företag.
 • Outsourcing av en avdelning till tex ett IT-bolag, andra exempel är delar av ekonomiavdelning, HR, etc.
 • Utförsäljning av verksamhet, dotterbolag.
 • Införande av nytt verksamhetssystem.
 • Företaget går dåligt och behöver sannolikt göra förändringar. 
 • Vilka konsekvenser får företagets strategi för koncernens olika siter/anläggningar.
 • Verksamhet behöver nya ägare.


Rollen för löntagarkonsulten kan variera. Det kan exempelvis vara:

 • Analysera företagets förslag.
 • Beskriva de ekonomisiska och organisatoriska konsekvenserna av företagets förslag.
 • Utarbeta alternativa förslag.
 • Göra en analys av förslagets risker och fördelar.
 • Beskriva företagets ekonomiska situation.
 • Ge en "second opinion". Vid vissa beslut som tex nedläggning eller outsorcing är det vanligt att de fackliga organisationerna har ett behov av att höra en oberoende aktörs analys. Även i de fall när löntagarkonsulten bekräftar företagets analys om att åtgärden är ekonomisk nödvändig har användningen av löntagarkonsult en positiv effekt då det gör adet lättare att gå vidare för parterna.