Vår Löntagarkonsult

Nils-Åke Carlsson
Arbetstgarkonsult och Löntagarkonsult

Nils-Åke Carlsson är civilekonom. Nils-Åke har i över 30 år arbetet med utveckling, förändringar och omstrukturering av olika organisationer. Förutom analyserfarenhet har han en gedigen chefs- och ledarerfarenhet av förändringsarbete.
Nils-Åke har tidigare arbetet som:
-       Utredare på Metalls utredningsavdelning
        (bolagsstyrelsefrågor och omstrukturering)
-       Sifs Chefsekonom (chef för utredningsavdelning på 15 personer)
-       Ansvarig för sammanslagningen av Sif och HTF till Unionen
-       Unionens kanslichef ( Praktisk sammanläggning av två organisationer och ett  omfattande förändringsarbete.)

Utbildningar:
-       Ekonomlinjen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
-       IFL Executive Education, 25 dagar
-       Certifierad i kommunikation och förändring, Studio Kom For, 10 veckor
 
Nils-Åke Carlsson har stor erfarenhet som löntagarkonsult/arbetstagarkonsult
Som löntagarkonsult / arbetstagarkonsult har Nils-Åke genomfört över 150 uppdrag inom exempelvis Flyg-, Fordons-, Industri-, IT-, Livsmedels-, Läkemedels- och Tjänstesektorn. Frågeställningar har varit exempelvis: ägarförändringar, produktionsförändringar, förändringar av teknisk utveckling, HR och ekonomi-administration, flytt av verksamhet, outsourcing, försäljning, omstrukturering, neddragning och nedläggning.
 

Exempel på uppdrag

 • Volvo Car
 • IBM
 • Orica Mining Services (flera)
 • Steeltec Boxholm Stål
 • Carlsberg
 • Nova Airlines
 • ABB (flera)
 
 • Sandvik (flera)
 • Cargotec (flera)
 • Volvo (flera)
 • Holmen Paper
 • Uppsala Tidning
 • Dagens Nyheter
 • SSAB
 • Ovako
 
 • Toyota
 • Aditro
 • Visma
 • Getinge
 • AkzoNobel (flera)
 • Tenneco
 • Bombardier
 • Ericsson