Våra tjänster

Vår kompetens finns i förändring och utveckling. Det gör att våra tjänster är användbara inom flera aspekter och situationer.

Vi har en djup  kunskap om hur företag och organisationer  fungerar och vilka utmaningar de ställs inför.

Vi kan analysera, föreslå vad som bör göras, hur en påverkan till det bättre kan ske och och även bidra till handfast genomförande.

Vi kan göra detta ur aspekten hela organisationen, gruppen och individen.

I huvudsak har vi varit verksamma som arbetstagarkonsulter. Men vi har även genomfört uppdrag som: 

  • Arbetstagarkonsult (Löntagarkonsult)
  • Organisationskonsult
  • Utvärderingar
  • Coach och individuellt stöd till chefer och fackliga företrädare 

Arbetstagarkonsult (löntagarkonsult)

Vi analyserar exempelvis nedläggning, neddragning, omorganisation, outsourcing, flytt av verksamhet. Det är förändringar som kan innebära både övertalighet och förändrade arbetsförhållanden för de anställda. Vi kan även visa på alternativa lösningar. 

Organisationskonsult

Vår erfarenhet att genomföra stora och mindre förändringsprojekt gör att vi är en bra organisationskonsult.
I vår anays och arbete ligger fokus på att hur får vi det att verkligen hända i Er organisation.

Utvärderingar

Vi kan genomföra en utvärdering av hur den befintliga organisationen idag fungerar.
Vi genomför även utvärderingar av tidigare införda förändringar och förslag.

Coach och individuellt stöd till fackligt förtroendevalda

Fackliga förtroendevalda i koncerner har idag komplexa frågeställningar att genomföra som både handlar om att få den egna fackliga organisationen att fungera och att vara en del i företagets utveckling och problem.  Vi erbjuder därför ett coachstöd som är speciellt anpassat till denna funktion.

Coach och individuellt stöd till chefer

En utmaning för för många chefer är att få förändringar att hända och få en grupp att fungera som önskvärt är.
Vi erbjuder med vår erfarenhet och kompetens ett stöd till chefer.