Vårt arbetssätt

Grundläggande principer

Våra uppdrag ska kännetecknas av professionalism. Arbetet ska alltid utgå utifrån uppdragsgivaren. Känslan efter att ha arbetat med oss ska vara att man fick mer än vad förväntningen var.
 
Intentionen ska alltid vara att bidra till att uppdragsgivaren stärker sin egen förmåga.
 
Både företaget och de fackliga organisationerna ska i efterhand uppleva att uppdraget utförts professionellt och bidragit till utveckling.
 

Vårt arbete präglas av:

Ett uppdrag består normalt av följande moment: (Läs mer)
     - ett inledande möte
     - genomgång av lämpliga material som förslagets underlag, ekonomi, organisation, strategi, etc
     - runt tio intervjuer av ledande chefer, verksamhetens chefer, berörda medarbetare
     - kontinuerlig dialog med den fackliga styrgruppen
     - slutrapport

Vi vill att vårt arbetssätt har följande karaktär:
  • Dialog
Med den fackliga uppdragsgivaren vill vi ha en kontinuerlig dialog. Vi tror att det leder till att analys och arbetet mer kommer till användning i den fortsatta dialog som de fackliga har med företagets ledning.

En del är att vid förändringar finns ofta stora känslor. En process med där flera möten mellan arbetstagarkonsult och fackliga gruppen gör att perspektivet kan handla mer om vad som är mer objektivt bra eller dåligt.

I vår ambition är även att vi önskar att vårt arbete med de fackliga företrädarna ska leda till att de ökar sin egen kompetens och på så vis blir än duktigare att vara en del i framtida förändringar.
  • Seriösa
Vår ansats är att alltid vara seriösa.
  • Professionalism
Vi strävar alltid efter att vi ska vara professionella i våra uppdrag. En del i vår professionalism är att vi hela tiden vill bli bättre.
Vår inriktning är att vara en seriös och oberoende aktör som väcker tillit hos andra.
  • Som det är
I vår analys vill vi beskriva det som det är. Vi vill med detta mena att vi inte ska beskriva det önskvärda utan hur det verkligen är.
Det kan innebära om företagets förslag är bra ska vi säga det. Om företagets förslag å andra sidan har brister eller felaktigt ska vi säga detta.
  • Vara till nytta

När vi arbetar vill genomföra våra uppdrag så att processen underlättas i företaget efter vi har lämnat.