Vi samverkar med andra konsulter i nätverk

Vi har valt  att vi ska vara både ett litet kompetent bolag och vara stora i vårt erbjudande.

En del i denna inriktning är att vi samverkar med andra konsulter. En orsak är att vi kan genomföra större uppdrag och att vi även kan ge våra uppdragsgivare en trygghet. En viktig del i denna trygghet är att kunna erbjuda en särskild kompetens om den inte finns hos oss på Cen, att kunna klara av större uppdrag med stor tidspress och samtidigt att våra uppdragsgivare ska känna trygghet att uppdragen genomförs på bästa vis.

 

Våra samarbetspartners vid arbetstagarkonsultuppdrag

Vid arbetstagarkonsultuppdrag samarbetar vi vid behov med de erfarna seniorkonsulterna Mikael Eriksson och Per Tengblad.